Utbyggerne


Sola kommune har 22 000 innbyggere og grenser til Klepp i sør, Sandnes i øst, Stavanger i nord og Nordsjøen i vest. Rike gravfunn og mange fornminner forteller om en storhetstid helt tilbake til bronsealderen. Kjente solabuer fra vikingtiden er Harald Hårfagre og Erling Skjalgsson.

www.sola.kommune.no

 

Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Vi tilrettelegger også boligfelt for utbygging, både lokalt og nasjonalt. Bygging og salg til sluttkjøper skjer i regi av Optimeras store og små byggmester- og entreprenørkunder. 

www.optimera.no

 

Block Watne er en av Norges og Rogalands ledende boligbyggere og bygger boliger for folk fl est. Vi er en stolt boligbygger med lange og gode tradisjoner i Rogaland. Virksomheten omfatter kjøp og utvikling av tomteområder, samt utbygging og salg av boliger. Block Watne leverer årlig mer enn 1000 nye boliger.

www.blockwatne.no

 

Kruse Smith Eiendom er en betydelig eiendomsutvikler med sitt primære markedsområde i Sør-Norge. Firmaet besitter høy kompetanse innenfor regulering, salg av privatboliger og salg/utleie av næringsbygg. De siste årene har Kruse Smith Eiendom gjort seg bemerket på eiendomskåringer både regionalt og nasjonalt.

www.kruse-smith.no

 

Øster Hus har siden starten i 1974 vokst til å bli Rogalands største boligbygger, og eies av brødrene Njål og Cato Østerhus. Ved inngangen til 2016 ble KleppHus og Jærbygg også en del av Øster Hus, noe som gjør Øster Hus dobbelt så store – dobbelt så sterke.

Øster Hus skal være proffe fra A til Ø. Det vil si at du som kunde skal kunne forvente en problemfri prosess, godt håndverk, overlevering til avtalt tid og pris samt et sluttprodukt av god kvalitet. Men vi leverer ikke hjem. Vi leverer boliger. Det er du som gjør boligen til et hjem – det er du som står for Å. 

www.oster-hus.no