Sjøbadet Myklebust logo

Sjøbadet Myklebust

Ideen om å lage et sjøbad på Myklebust ble unnfanget i forbindelse med utviklingen av Jåsund-halvøya som et nytt og attraktivt boligområde tidlig på 2000-tallet. Området skulle omfatte lekeplasser, grøntområder og altså – sjøbad.

Det er bygget et anlegg som skal ha enkel drift og kun små naturinngrep. Vannsirkulasjon skjer naturlig ved at vannet kommer inn og ut ved tersklene, og sirkulerer gjennom området ved endring i vannstand og bølgeaktivitet.

Stier, trapper, badebrygge og ramper sikrer adkomst til bassenget for alle. Ved badebryggen i nord er det laget trapper som sikrer adkomst til Koppholmen. Det er rampe med universell utforming i søndre del av bassenget. Dette gir adkomst til bassenget med rullestol.

Drift og vedlikehold

Sola kommune er eier av Sjøbadet, og står for drift og vedlikehold.

Sjøbadet har storrengjøring før 1. mai hvert år. Da tømmes og renses badet. Utover dette blir badet kontrollert hver 14. dag gjennom hele sommeren. Da sjekkes vannkvalitet og rister ved utløp, gresset blir slått, søppel tømt og man ser til at håv og rake er på plass.

Alle brukere oppfordres til å være med på å holde orden.  Plukk gjerne søppel, legg i alle fall eget søppel i søppeldunken. Skulle det komme maneter inn i badet, finnes det håv og rake til å fjerne disse.  Dersom alle bidrar, vil dette fortsette å være verdens vakreste sjøbad.

OBOS Block Watne logo
Optimera logo
ØsterHus logo
sola kommune logo